|      Home |    LTEC | Contact
 MTEC PRODUCT
  ROCKWOOL INSULATION
  GLASSWOOL INSULATION
  SRIC REFRACTORY
  CERAMIC FIBER
  GLASS FIBER
  AEROFLX'S
  OTHER MATERIAL
  CLADDING MATERIAL
  ACCESSORIES

  บริการติดตั้ง . . .
 LTEC  ENGINEERING
  COMPANY PROFILE
  BUSINESS ACTIVITIES

Other Material PRODUCTS

       PU & PIR Foam คือ โพลียูรีเทนโฟมที่เกิดจากกระบวนการทำให้เป็น ฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมาก ที่อัดกันอย่างเหนียวแน่นจนแข็ง ส่งผลให้เป็นฉนวนที่มีน้ำหนักเบา มีค่าการดูดซับน้ำต่ำมาก เหมาะสำหรับงานเย็น ( อุณหภูมิต่ำ ) สามารถฉีดพ่นที่หน้างานได้ทันที หรือทำเป็นบล็อคเพื่อนำไปติดตั้งอีกครั้งด้วยระบบการผลิตอัจฉริยะ ส่งผลให้ได้ โพลียูรีเทนโฟมคุณภาพที่สามารถผลิตโฟมที่มีรูปร่าง และขนาดที่ต่างกันได้หลากหลายและยังสามารถทำการผลิตตามรูปแบบที่ต้องการ โพลียูรีเทนโฟมมีคุณสมบัติในการทำให้การลุกไหม้ของไฟช้าลงในระดับ B3 ตามมาตรฐาน DIN 4102

       Calcium silicate เป็น วัสดุฉนวน ที่มีลักษณะพรุนผลิตจากการนำทรายซิลิเซียสมาอบโดยเครื่องอบความร้อนสูงพลังไอน้ำ จนเกิดเป็น ปูนขาวไฮเดรต ที่มีเส้นใยที่ละเอียดมากเป็นส่วนประกอบ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ทำให้เกิดการสันดาป ป้องกันไฟ ไม่มีสารพิษ ไม่ผสม Asbestos มีทั้งแบบเป็นเส้นใยแร่และเส้นใยสังเคราะห์ Calcium silicate เกิดจากความร้อนค่อนข้างต่ำ ทำให้มีความสามารถในการปรับตั้งค่าในแต่ละอุณหภูมิได้รวดเร็วตามสภาพงาน ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแต่ละช่วงไม่เท่ากัน เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ใช้อุณหภูมิสูง เนื่องจากจะทำให้ประหยัดพลังงานได้มาก
       Perlite คือ วัสดุฉนวน ที่ผลิตจากการนำผงแร่มาอัดแน่นเป็นท่อน โดยมีความหนาแน่นปกติอยู่ที่ 45-55 ก.ก./ม.3 สามารถนำไปใช้ในระหว่างช่วงอุณหภูมิ -200 oc -1200 oc ซึ่ง มีความเหมาะสมสำหรับงานห้องเย็น ท่อส่งความเย็นถังเก็บก๊าซหรือใช้อัดแน่นสำหรับถังที่ต้องการเก็บความเย็นต่ำมากๆ และสามารถนำไปใช้กรองเพื่อรักษาคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมเคมี
       Foamglas โฟมกลาส เป็นวัสดุฉนวนที่มีน้ำหนักเบา วัตถุที่ทำให้มีความแข็งประกอบด้วยเซลล์แก้วนับล้านเซลล์ที่ปิดผนึกกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีช่องว่างห่อหุ้มในแต่ละเซลล์ ฉนวนโฟมกลาสเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยมสำหรับงานกันความเย็นซึ่งใช้อยู่ทั่วไปในงานปิโตเลียม และอุตสาหกรรม ต่างๆ ในกระบวนการปิโตรเคมีโฟมกลาสสามารถใช้ในงานหุ้มท่อและถัง ทั้งที่เป็นงานบนพื้นดินหรืองานใต้ดิน ไม่ว่าจะเป็นงานในร่มหรือกลางแจ้ง ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -268 oc ถึง +200 oc


ชื่อ
รายละเอียด
E-mail